เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

211 หมู่ที่ 10 ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร '4700

บจ.เฟบรัวรี่ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน