เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจกู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นให้กับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 10000000 บาท

ที่อยู่

89 หมู่ที่ 8 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร '4723

บจ.ทีอาร์อาร์ พิโก (กุสุมาลย์) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน