เกี่ยวกับบริษัท

รับเหมาติดตั้งซ่อมบำรุงงาน ระบบไฟฟฟ้า ระบบประปา ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศทุกประเภท ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

35 หมู่ที่ 15 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร '4713

บจ.เอ เค ดี อินฟินิตี้ เพาเวอร์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน