เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้า จำหน่าย เมล็ดพันธุ์พืช เพาะพันธุ์พืชทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

184 หมู่ที่ 6 ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร '4728

บจ.วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ด่านม่วงคำ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน