เกี่ยวกับบริษัท

การขายปลีกโดยไม่มีร้านซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

194 หมู่ที่ 7 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร '4713

บจ.อภิญญาพล จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน