เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการปลูก ผลิต ครอบครอง สกัด จำหน่าย นำเข้า ส่งออก กัญชง กัญชา ทุนจดทะเบียน (บาท) 2000000 บาท

ที่อยู่

12 หมู่บ้าน โนนสวาท หมู่ที่ 9 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร '4712

บจ.ซีเอสอาร์ ชัยอุดมทรัพย์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน