เกี่ยวกับบริษัท

ขายส่ง ขายปลีก อาหารเครื่องดื่ม สุรา บุหรี่ ยาสูบ ยาเส้น สินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

693 หมู่ที่ 5 ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร '4700

บจ.นวกาล 2021 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน