เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าข้าว มันสำปะหลัง และพืชผลทางการเกษตรอื่นทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

10 หมู่ที่ 1 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร '4716

หจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวบ้านแร่ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน