เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

688/11 หมู่ที่ 1 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร '4716

หจ.ที.จี.ฮักบ้านโยธา ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน