เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการปลูกมะเขือเทศ และทำการเกษตรทุกประเภท ทุนจดทะเบียน (บาท) 40000 บาท

ที่อยู่

248 หมู่ที่ 4 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร '4726

หจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะเขือเทศ ต.เต่างอย ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน