เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ และทำการเกษตรทุกประเภท ทุนจดทะเบียน (บาท) 10000 บาท

ที่อยู่

35 หมู่ที่ 1 ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร '4726

หจ.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวห้วยหินตาด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน