เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าข้าว มันสำปะหลัง และพืชผลทางการเกษตรอื่นทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 30000 บาท

ที่อยู่

163 หมู่ที่ 3 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร '4713

หจ.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านตาลเลียน ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน