เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับส่งเอกสาร สิ่งของ การรับฝาก การส่งต่อดำเนินการโดยใช้เครือข่ายขนส่งของตนเอง ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

546 หมู่ที่ 4 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร '4712

หจ.ภูริคุณ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน