เกี่ยวกับบริษัท

ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดนำไปใช้ทำงานได้ด้วยตัวเอง ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

9 ถนนนิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร '4716

หจ.บุญทวีก่อสร้าง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน