เกี่ยวกับบริษัท

การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม ทุนจดทะเบียน (บาท) 2000000 บาท

ที่อยู่

417 หมู่บ้าน โนนกุง หมู่ที่ 3 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร '4700

หจ.พีพี เอเอ ปิโตรเลียม ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน