เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าทุกประเภท ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

388/2 หมู่ที่ 8 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด '4512

บจ.วี โลจิสติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน