เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขายเวชภัณฑ์เครื่องสำอางเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อาหารและเครื่องดื่ม ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

32/55 ถนนรอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด '4500

บจ.เจ มายด์ 79 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน