เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น ทุนจดทะเบียน (บาท) 500000 บาท

ที่อยู่

145 หมู่ที่ 11 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด '4519

บจ.เอ็นดีแอล จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน