เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

92-94-96-98 ถนนปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด '4500

บจ.ซี.ที.เค อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต(ไทยแลนด์) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน