เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบกและทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

29 หมู่ที่ 5 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด '4515

บจ.เอดีซี ดรุณี ทรานสปอร์ต จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน