เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000000 บาท

ที่อยู่

39 ถนนสุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด '4500

บจ.ไทยสตีลเพลทอินดัสทรี จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน