เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท พอนสักกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจหลัก ในการสนับสนุนการค้าและการลงทุน อันได้แก่ 1.ให้บริการบริษัทในเครือ รวมถึงบริการจัดหา หรือให้เช่าอาคาร สำนักงาน หรืออาคารโรงงานให้บริษัทในเครือ 2.ให้บริการจัดหา และบริการด้านทรัพยากรบุคคลให้บริษัทในเครือ 3.บริการให้คำปรึกษาและแนะนำในการประกอบธุรกิจ บริษัทในเครือ 4.บริการให้ข้อมูล ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดหาสินค้า 5.ให้บริการทางธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น การให้บริการฝึกอบรม การติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซม

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท พอนสักกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด1010 ชั้น13 อาคารชินวัตร3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900เว็บไซต์: www.phonesackgroup.com

บริษัท พอนสักกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน