เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจการเงินและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

94-96 ถนนศรีเทวา ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด '4500

หจ.โอมเพี้ยง พิโก ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน