เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเลี้ยงปลา จำหน่ายลูกพันธุ์ปลา จำหน่ายปลา เนื้อ แปรรูป ผลิตอาหารปลา ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

166 หมู่ที่ 8 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด '4515

หจ.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาตะเพียนหนองดู่ดอนแตงร้อยเอ็ด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน