เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการปลูกข้าว ทำนา ค้าข้าว ผลิตข้าว บริการสีข้าว อบข้าว เกี่ยวข้าว ไถนา อัดฟาง หว่านข้าว ยอดข้าว ทำสวน ไฟฟ้า ปลาตากแห้ง ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

188 หมู่ที่ 4 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด '4515

หจ.วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านนกเหาะ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน