เกี่ยวกับบริษัท

ปลูกข้าว ทำนา ค้าข้าว ผลิตข้าว บริการสีข้าว อบข้าว เกี่ยวข้าว ไถนา อัดฟาง หว่านข้าว ยอดข้าว ทำสวน ไฟฟ้า ปลาตากแห้ง ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

39 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด '4500

หจ.วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ดงสิงห์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน