เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบเว็บไซด์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

223 หมู่ที่ 15 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด '4500

หจ.พรพิมล ทรัพย์เจริญเพิ่มพูล ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน