ที่อยู่

414 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400

02299 5000

บริษัทชิน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน