เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้ปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาการวางระบบการพัฒนาข้อมูล ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

555/94 หมู่บ้าน สี่วลี-มหาสารคาม หมู่ที่ 1 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม '4400

บจ.พรอสริช จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน