เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการซื้อ-ขายชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารโทรคมนาคม ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

111 หมู่ที่ 12 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม '4414

บจ.โชคเจริญรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน