เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้างและผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปทุกประเภท ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

114/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม '4413

บจ.อยู่ดี บิลดิ้ง โปรดักส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน