เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 30000 บาท

ที่อยู่

102 หมู่ที่ 13 ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม '4411

หจ.กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษบ้านโพธิ์เงิน ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน