เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการร้านจำหน่ายสรรพสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

129 หมู่ที่ 2 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม '4400

หจ.เอ็นเจ คอร์ปอเรท ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน