เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 50000 บาท

ที่อยู่

193 หมู่ที่ 1 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม '4413

หจ.นาแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์บ้านนาโพธิ์ ม.1 ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน