เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับซื้อและจำหน่ายผลผลิตจากการเษตรทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 50000 บาท

ที่อยู่

48 หมู่ที่ 17 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม '4416

หจ.แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองบุญชู หมู่ 5 และ 17 ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน