เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับซื้อและจำหน่ายผลผลิตจากการเกษตรทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 30000 บาท

ที่อยู่

114 หมู่ที่ 10 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม '4416

หจ.แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองศิริราษฎร์ หมู่ 10 ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน