เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับซื้อและจำหน่ายผลผลิตจากการเกษตรทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 50000 บาท

ที่อยู่

110 หมู่ที่ 6 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม '4416

หจ.แปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองไห หมู่ 6 ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน