เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 10000 บาท

ที่อยู่

41 หมู่ที่ 3 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม '4417

หจ.แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 บ้านหนองบึง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน