เกี่ยวกับบริษัท

ร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

47 หมู่ที่ 15 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม '4414

หส.อิหยังวะกรุ๊ป ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน