เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท พงศ์เทพรุ่งเรือง เทรดดิ้ง จำกัด (Phongthep Fruitveg Supplier Co.,Ltd.) ก่อตั้งจากแนวคิดทางด้านการค้าของคุณพงศ์เทพ วชิรรุ่งเรือง เริ่มจากการประกอบธุรกิจการค้าภายในประเทศภายใต้ชื่อว่า “ร้านรัศมี – พงศ์เทพ ผลไม้” โดยครอบคลุมตลาดค้าปลีก – ค้าส่ง ผัก ผลไม้ ของอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ด้วยวิสัยทัศน์และความสามารถในการบริหารงาน ประกอบกับความตั้งใจในการพัฒนางานด้านการขาย จากธุรกิจเล็กๆภายในประเทศก็ได้เริ่มขยายฐานการค้าสู่ต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย และต่อมาธุรกิจเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น พ.ศ. 2545 ได้จดทะเบียนเป็น “ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์เทพรุ่งเรืองเทรดดิ้ง” (Phongthep Fruitveg Supplier Limited Partnership) และเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้บริโภค ต่อมาได้ขยายสาขาเพิ่มเติมขึ้นที่เลขที่ 88/8 หมู่ 3 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-271489 และโทรสาร 034-271488 เมื่อเดือน กันยายน 2552 บนพื้นที่การผลิตกว่า 10 ไร่ ซึ่งได้จัดตั้งเป็นศูนย์กลางการบริหารงานส่งออกผัก – ผลไม้ หลายประเภท เช่น ผักชี ต้นหอม พริกขี้หนู แตงกวาเล็ก คื่นช่าย ผักกาดหอม มะม่วง ฝรั่ง ชมพู่ สับปะรด ลำไย รวมถึงผักออร์แกนิคอีกหลายรายการ เป็นต้น ปริมาณการส่งออกสินค้าประมาณ 300 ตัน/เดือน เป็นการยืนยันได้ว่าผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในสินค้าของเรา เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจนั้น ทางบริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการค้าที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้า โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานสุขลักษณะด้านอาหารและตรวจสอบความสะอาดก่อนการส่งออกเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความสด สะอาด และถูกหลักอนามัย อีกทั้งยังมีการพัฒนามาตรฐานของสินค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจึงได้ก้าวเข้าสู่ระบบการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP & HACCP ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่ยอมรับจากผู้บริโภค พ.ศ. 2556 ได้จดทะเบียนเป็น “บริษัท พงศ์เทพรุ่งเรือง เทรดดิ้ง จำกัด” (Phongthep Fruitveg Supplier Co.,Ltd.) ทั้งนี้ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้า ตลอดจนคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - ค่าเบี้ยเลี้ยงในการออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ - เงินช่วยเหลือ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร เสียชีวิต

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท พงศ์เทพรุ่งเรือง เทรดดิ้ง จำกัด88/8 หมู่ 3 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000เว็บไซต์: www.ptfruitveg.com/

บริษัท พงศ์เทพรุ่งเรือง เทรดดิ้ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน