เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับซื้อสินค้าทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

68 หมู่ที่ 15 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย '4211

บจ.ม.นภาพร พืชผล จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน