เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

60 หมู่ที่ 7 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย '4213

บจ.เอส.ที.โลจิสติกส์ 9121 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน