เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ พื้นปูนสำเร็จรูป ทุนจดทะเบียน (บาท) 1400000 บาท

ที่อยู่

445 หมู่ที่ 2 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย '4213

บจ.รุ่งธรรมคอนกรีต (เลย) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน