เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายปุ๋ย อาหารสัตว์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 200000 บาท

ที่อยู่

601 หมู่ที่ 3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย '4212

บจ.นิรมิต อกรีเท็ค จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน