เกี่ยวกับบริษัท

การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

62/3 หมู่ที่ 3 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย '4211

บจ.เอ็นวิโรแมกเนติกส์ โปรดักส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน