เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

24/1 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร '3515

บจ.มิ่งมงคลทรัพย์ 2564 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน