เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารทะเล ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

462 หมู่ที่ 2 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร '3500

บจ.เอ็นแอลเค โฟรเซ่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน