เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทฯก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 เดือนมิถุนายน 2540 เป็นการรวมตัวกัน ของคณะบุคคลที่มีทัศนคติ และ ความตั้งใจที่จะก่อตั้งบริษัทฯขึ้นมาเพื่อดำเนินธุรกิจในด้านการขายและการให้บริการ ที่มีมาตรฐาน การให้บริการที่ดีเยี่ยมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้ลูกค้าเกิดความพึ่งพอใจสูงสุด บนพื้นฐานความจริงใจ จริงจัง ซื่อสัตย์ พัฒนา และ ทุ่มเท ทีมงานขาย งานการตลาดและทีงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ในด้านคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศมากว่า 16 ปี บุคลากรเราจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และนำเทคโนโลยีเหล่านั้น มาพัฒนาใช้กับบริษัทฯหรือ ลูกค้าหรือองค์กรที่บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาหรือจัดจำหน่ายสินค้า หรือให้บริการอยู่ เพื่อนำมาซึ่งประสิทธิภาพและปรสิทธิผลสูงสุด

สวัสดิการ

1. เงินเดือน 3. เบี้ยขยัน 4. คอมมิชชั่น 5.กองทุนประกันสังคม 6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7.ประกันอุบัติเหตุหมู่ AIA 8.โบนัสประจำปีตามผลประกอบการพร้อมเบี้ยขยัน 9.งานเลี้ยงปีใหม่และจัดเที่ยวประจำปี

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท พี แอนด์ พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชีพ จำกัด4/1 ซอยคู้บอน 6 ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230เว็บไซต์: www.pandp.co.th

บริษัท พี แอนด์ พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชีพ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน