เกี่ยวกับบริษัท

จำหน่ายข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว ทุนจดทะเบียน (บาท) 3300 บาท

ที่อยู่

59 หมู่ที่ 6 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร '3500

หส.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว ค้อเหนือ ยโสธร ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน