เกี่ยวกับบริษัท

การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 200000 บาท

ที่อยู่

148 หมู่ที่ 3 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร '3517

หส.แปลงใหญ่โคเนื้อทรายมูล ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน